Aktuelnosti

BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI


Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za borbu protiv zloupotrebe droga, organizuje Sipozijum ’’BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI’’ u Beogradu 4 – 5.10.2014.

Simpozijum je akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije u aprilskom roku po rednim brojem 31A-1-1343/14 sa 13 bodova za predavača i 7 za pasivno učešće. 

Izabrane teme u oblasti zavisnosti su : opijatska zavisnost, alkoholizam i kocka. Simpozijum je nemanjen lekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Stručna saopštenja će biti organizovana u formi predavanja, okruglih stolova, postera i radionica.
Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 septembar 2014 13:00
 

Povodom obeležavanja 26.juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

 

Bolesti zavisnosti pogađaju uglavnom mlade ljude, dovode do oštećenja njiovog fizičkog, psihičkog i soijalnog zdravlja kao i zdravlja njihovih porodica a samim tim narušavaju i zdravlje društva u celini.Svesni ovih posledica Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti svoje aktivnosti usmerava u cilju:

  • Praćenja i analiziranja stanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci na teritoriji grada Beograda i predlaganja preventivnih mera
  • Organizovanja i sprovođenja akreditovanih seminara kao i drugih oblika edukacije u cilju sticanja osnovnih znanja o zloupotrebi paihoaktivnih supstanci
  • Iniciranja novih programa i usluga Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti iz oblasti indikovane i selektivne prevencije
  • Uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama i ustanovama
  • Podsticanje primarne zdravstvene zaštite u uzimanju stalnog učešća u preventivnom radu
Aktivnosti specijalne bolnice za bolesti zavisnosti su organizoane sa ciljem da se smanji broj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima i promocija zdravih stilova življenja.Ne samo da je ovo korisno po pojedinca, porodicu i društvo već ima i jasan finansijki efekat, jer je dobro poznato da ma koliko da su skupi preventivni programi oni su uvek jeftiniji od programa lečenja.Prisutnost problema psihoaktivnih supstanci moguće je prevenirati i ranom edukacijom roditelja koji imaju decu u predškolskom uzrastu kao i stručnjaka iz ovih ustanova. Ne smemo zaboravirtii na one mlade ljude koji imaju problema sa psihoaktivnim supstancama a sami su roditelji. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti do 20.06.2014. godine registrovano je 14.000 pacijenata koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci. Prosečna starost pacijenata koji su se ove godine javili na lečenje je 32,3 godine.
 

Jasno i glasno

 

13. juna 2014. godine  od 17,30 do 19,30 časova na trgu ispred Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77, biće održana završna svečanost projekta ''Jasno i glasno'', predstaviće se najuspešnija ostvarenja mladih nastala na konkursima, programima, radionicama i takmičenjima. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti se pridružila ovom događaju a promo materijal ustanove je moguće dobiti na istom mestu.

 

 
 

 

 

ZADUŽBINA ILIJE M. KOLARCA

 

Ponedeljak, 9.juna 2014. u ZADUŽBINI ILIJE M. KOLARCA, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Vas poziva na tribinu u 18,00 časova u okviru svojih novih aktivnosti na projektu ''Unapređenje prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Repblici Srbiji'', finansiran od strane Ministarstva zdravlja RS.

 


Strana 1 od 2