Aktuelnosti

Simpozijum "U susret promenama"

U organizaciji Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, a povodom Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama  odrzan je u Beogradu 16-17.6.2016.g. Simpozijum sa medjunarodnim ucescem "U susret promenama" na kome su diskutovane vazne teme o promeni trendova u koriscenju droga, organizovanju mreza ustanova koje se bave tretmanom zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ukljucivanju privatne prakse i lokalne zajednice u mrezu ustanova koje lece zavisnike,kao i perspektivama daljeg razvoja Klubova lecenih alkoholicara i kockara. Ucestvovali su strucnjaci iz Srbije, BiH, Makedonije, Hrvatske. Specijalni gost iz Finske Antti Jearventaus pricao je o upotrebi i zloupotrebi Interneta u koricenju droga, kao i u prevenciji i tretmanu zavisnosti.

Opširnije...
 

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

Zlоupоtrеbа i pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. Zlоupоtrеbа drоgа imа nеgаtivnе pоslеdicе pо zdrаvljе i živоtе ljudi, pоdstičе кriminаl i prеti оdrživоm rаzvојu. Rеzоluciјоm 42/112, 1987. gоdinе Gеnеrаlnа sкupštinа UN-а prоglаsilа је 26. јun Mеđunаrоdnim dаnоm prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа као izrаz оdlučnоsti dа ојаčа dеlоvаnjе i sаrаdnju u bоrbi prоtiv zlоupоtrеbе i trgоvinе drоgаmа. Оvај dаn оbеlеžаvа sе širоm svеtа u cilju mоbilisаnjа pојеdinаcа i zајеdnicе zа акtivаn оdnоs u suzbiјаnju prоblеmа zlоupоtrеbе drоgа.
Opširnije...
 

Simpozijum o bolestima zavisnosti pod nazivom "U susret promenama"

Obaveštavamo Vas da će 16. i 17.06. 2016, sa početkom u 09:00h u hotelu Zira biti održan Simpozijum o bolestima zavisnosti pod nazivom "U susret promenama".

Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta pod rednim brojem
A-1-566/16 i nosi 5 bodova za slušaoce.

Opširnije...
 

Svetski dan bez duvanskog dima

Svetski dan bez duvanskog dima obeležava se 31. maja na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije.
Pušenje predstavlja jednu od najvećih pretnji svetskoj populaciji. Osobe koje su počele da puše sa 18 godina starosti i tokom dana popuše jednu paklicu, pušenjem gube 10 godina života.
U Srbiji i dalje puši trećina odraslih stanovnika, a ono što posebno zabrinjava je blagi porast procenta pušača, prema rezultatima Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije.

Opširnije...
 

Prvo obaveštenje

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti organizuje Sipozijum ’’U SUSRET PROMENAMA’’ u Beogradu 16.6.2016.
Simpozijum je akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije u januarskom roku pod rednim brojem 38 A-1-566/116.
Opširnije...
 


Strana 1 od 8

Radna Terapija