Aktuelnosti

Program


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Teodora Drajzera 44

BEOGRAD

 

  Program

 

IV SIMPOZIJUMA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Sa međunarodnim učešćem

 

U saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti


 "BOLESTI ZAVISNOSTI TRENDOVI I IZAZOVI"


Beograd, 4 -5.10.2014. godine

Hyatt Regency, Milentija Popovića 5

 


PROGRAM RADA

’’BOLESTI ZAVISNOSTI-TRENDOVI I IZAZOVI’’

 

Naučni odbor:

 

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Prof. dr Nikola Vučković

Prof. dr Ljiljana Ignjatova Kiteva

Prof. dr Slavko Sakoman

Prof. dr Zoran Zoričić

Prof. dr Aleksandra Dickov

Prof. dr Mirjana Jovanović

Prim.dr Nermana Mehić - Basara

Dr Ljubinko Kaluđerović

Prim.dr Miloš Pokrajac

Prof. dr Petar Nastasić

Doc. dr Srđan Milovanović

Dr Verica Arsenijević

Dr Aleksandar Vujošević

Prim. mr sc. dr Mira Kovačević

Dr sc. med. dr Vesna Jovanović-Čupić

Mr sc. dr Snežana Alčaz

 


 

Organizacioni odbor

 

Dr Aleksandar Vujošević

Prim. mr sc. dr Mira Kovačević

Mrsc. dr Svetlana Vučetić – Arsić

Prim. dr Jelena Kavarić – Brković

Evica Jovanović

 

 

Tehnički sekretar

 

Zlata Milanović

 


1. dan

Subota, 4.10.2014.

Kristalna sala Hotela ’’Hyatt Regency’’

 

 


8:00-9:30   Registracija učesnika

 

9:30-10:00 Uvodna reč

Prim.mr sc. dr Mira Kovačević

 

 

10:00-10:20 Prof.dr Slavica Đukić Dejanović

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE U FUNKCIJI PACIJENATA (zavisnika od psihoaktivne supstance)

 

10:20-10:40 Prof.dr Mirjana Jovanović

UTICAJ ADIKCIJE NA MENTALNO ZDRAVLJE-KAKO DO OPORAVKA

 

10:40-11:00 Prof. dr Ljiljana Ignjatova Kiteva

RAZBIJANJE BARIJERA SA LEČENJE ZAVISNOSTI OD OPIJATA, SA CILJEM DA SE POBOLJŠA DOSTUPNOST, POKRIVENOST I KVALITET LEČENJA

 

11:00-11:20 Prof. dr Slavko Sakoman

ISPLATIVA I RACIONALNA POLITIKA TRETMANA OPIJATSKIH OVISNIKA-ISKUSTVO  RH

 

 

11:20-11:45 PAUZA

 

 

11:45-12:05 Prof.dr Aleksandra Dickova

EPIGENETIKA U BOLESTIMA ZAVISNOSTI

 

12:05-12:25 Dr Aleksandar Vujošević

BOLESTI ZAVISNOSTI- NOVI TRENDOVI

 

12:25-12:45 Dr Ljubinko Kaluđerović (Crna Gora)

OBLICI POMOĆI ZAVISNICIMA U CRNOJ GORI

 

12:45-13:05 Prim.dr Miloš Pokrajac (B i H)

PERCEPCIJA KVALITETA ŽIVOTA OVISNIKA OD OPIJATA KOJI SE LIJEČE SUPSTITUCIONOM TERAPIJOM METADONOM

 

13:05-14:30 RUČAK

 

 

14:30-15:30 OKRUGLI STO: "OPIJATSKA ZAVISNOST,  REZULTATI I ISKUSTVA U SRBIJI I REGIONU", Moderator Prof.dr Nikola Vučković

 

15:30-15:45 Dr Stojana Raičević Čelebić

DETOKSIFIKACIONI  PROTOKOLI  U TRETMANU OPIJATSKE ZAVISNOSTI I NAŠA ISKUSTVA

 

15:45-16:00 Dr Aleksandar Plašić

BUPRENORFINSKI PROGRAM ODRŽAVANJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

 

16:00-16:15   PAUZA

 

16:15-16:30 Dr Marija Sarajlija

SUPSTITUCIONA TERAPIJA METADONOM

 

16:30-16:45 Dr Verica Arsenijević

KORIŠĆENJE BENZODIAZEPINA MEĐU ZAVISNICIMA OD OPIJATA KOJI SU NA TERAPIJI METADONOM I BUPRENORFINOM

 

16:45-17:00 Prim. dr Jelena Kavarić Brković

SAVETOVALIŠTE ZA HIV  I  HCV

 


2.dan

Nedelja, 5.10.2014.

Kristalna sala Hotela ’’Hyatt Regency’’

 


9:00-9:20 Rade Karan

Direktor UPIS-a

MOGUĆE JE PREKINUTI-PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

 

9:20-9:40 Mr sc. dr Snežana Alčaz

GRUPNA TERAPIJA HEMIJSKIH I NEHEMIJSKIH ZAVISNOSTI-SLIČNOSTI I SPECIFIČNOSTI

 

9:40-10:40 OKRUGLI STO: "TERAPIJSKI PRISTUPI U LEČENJU NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI",

Moderator Prof.dr Zoran Zoričić

 

10:40-11:00  PAUZA

 

11:00-11:15 Prof. dr Petar Nastasić

PROGRAM ZA SAMANJENJE ŠTETE OD ALKOHOLA U NACIONALNOJ STRATEGIJI ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE ALKOHOLA

 

11:15-11:30 Dr sc. med. dr Vesna Jovanović Čupić

MODALITETI  TRETMANA ALKOHOLIZMA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

 

11:30-11:45 Prof.dr Zoran Zoričić

PROPITIVANJE TRADICIONALNIH PROGRAMA ZA LEČENJE ALKOHOLIZMA

 

11:45-12:00 Mr sc. dr Tatjana Đurić

POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ, IDENTIFIKOVAN ILI NEIDENTIFIKOVAN KOD ZAVISNIKA OD ALKOHOLA

 

12:00-12:15 Dr Nataša Dostanić

FETALNI ALKOHOLNI SINDROM

 

12:15-12:30 Mr sc. dr Svetlana Vučetić Arsić

ULOGA IMPULSIVNOSTI U ADIKTIVNOM OBRASCU PONAŠANJA

12:30-12:45 PAUZA

 

 

12:45-13:00 Mr sc. dr Diana Raketić

ŽENE I BOLESTI ZAVISNOSTI: SLIČNOSTI I RAZLIKE U MANIFESTACIJI POREMEĆAJA

 

13:00-13:15 Dr Silvela Božović

KOGNITIVNO BIHEJVIORALNA TERAPIJA KOD ŽENA ZAVISNIKA

 

13:15-13:30 Mr sc. dr Nada Nešić

KOGNITIVNI POREMEĆAJI I BOLESTI ZAVISNOSTI

 

13:30-13:45 Prim. mr sc. dr Mira Kovačević

PROGRAM ZA MERE OBAVEZNOG LEČENJA SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI U BEOGRADU

 

13:45-14:00 ZATVARANJE SIMPOZIJUMA I ZAVRŠNA REČ

Prim. mr sc. dr Mira Kovačević

 

14:00    RUČAK

 


*** Organizator zadržava pravo izmene

 


Molimo vas da popunjenu prijavu za učešće na Simpozijumu BOLESTI ZAVISNOSTI-TRENDOVI I IZAZOVI, koju možete preuzeti ovde, dostavite na mail Info@faraway.rs ili fax (011) 2657 202

Kotizacije za učešće na simpozijumu BOLESTI ZAVISNOSTI-TRENDOVI I IZAZOVI, iznosi 4000,00 dinara, uplaćuje se po prijemu predračuna na račun tehničkog organizatora:

FAR&AWAY d.o.o.

Beograd, Birčaninova 17a

PIB: 100271581

Račun 165-23275-60

 

Važni datum: Rok za prijavljivanje  je 30.09.2014.

 

Očekujemo da ćete svojim prisustvom doprineti uspešnoj realizaciji simpozijuma.

 

 

Prijavu možete preuzeti OVDE

 

 

Konferenciju za štampu


U sredu 24.septembra 2014 u 12,00 časova Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti će održati konferenciju za štampu povodom najave tribine na temu ’’Detekcije i značaj ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci’’ (govoriće: dr Aleksandar Plašić i dr Silvela Božović) kao i najave besplatnog testiranja na psihoaktivne supstance.

Tribina će se održati u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti 26.09.2014. u 10,00 časova a besplatno testiranje istog dana u terminu od 8-14,00 časova.

Ulaz na tribinu je slobodan.

Aktivnosti se organizuju u okviru projekta ’’Unapređenje prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u RS’’, finansiran od strane Ministarstva zdravlja RS a koji se sprovodi u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, Medicinski fakultet-Institut za sudsku medicinu.

Na konferenciji za štampu govoriće v.d. direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti-Prim.mr.sc dr Mira Kovačević, dr Aleksandar Vujošević-nosilac projekta i dr Nataša Dostanić-koordinator projekta.

Na konferenciji će biti najavljen i Simpozijum koji organizuje Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti sa međenarodnim učešćem u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti

 

"BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI" u Beograd, 4 -5.10.2014. godine

 

Hyatt Regency, Milentija Popovića 5

 

 

BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI


Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za borbu protiv zloupotrebe droga, organizuje Sipozijum ’’BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI’’ u Beogradu 4 – 5.10.2014.

Simpozijum je akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije u aprilskom roku po rednim brojem 31A-1-1343/14 sa 13 bodova za predavača i 7 za pasivno učešće. 

Izabrane teme u oblasti zavisnosti su : opijatska zavisnost, alkoholizam i kocka. Simpozijum je nemanjen lekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Stručna saopštenja će biti organizovana u formi predavanja, okruglih stolova, postera i radionica.
Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 septembar 2014 13:00
 

Povodom obeležavanja 26.juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

 

Bolesti zavisnosti pogađaju uglavnom mlade ljude, dovode do oštećenja njiovog fizičkog, psihičkog i soijalnog zdravlja kao i zdravlja njihovih porodica a samim tim narušavaju i zdravlje društva u celini.Svesni ovih posledica Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti svoje aktivnosti usmerava u cilju:

  • Praćenja i analiziranja stanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci na teritoriji grada Beograda i predlaganja preventivnih mera
  • Organizovanja i sprovođenja akreditovanih seminara kao i drugih oblika edukacije u cilju sticanja osnovnih znanja o zloupotrebi paihoaktivnih supstanci
  • Iniciranja novih programa i usluga Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti iz oblasti indikovane i selektivne prevencije
  • Uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama i ustanovama
  • Podsticanje primarne zdravstvene zaštite u uzimanju stalnog učešća u preventivnom radu
Aktivnosti specijalne bolnice za bolesti zavisnosti su organizoane sa ciljem da se smanji broj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima i promocija zdravih stilova življenja.Ne samo da je ovo korisno po pojedinca, porodicu i društvo već ima i jasan finansijki efekat, jer je dobro poznato da ma koliko da su skupi preventivni programi oni su uvek jeftiniji od programa lečenja.Prisutnost problema psihoaktivnih supstanci moguće je prevenirati i ranom edukacijom roditelja koji imaju decu u predškolskom uzrastu kao i stručnjaka iz ovih ustanova. Ne smemo zaboravirtii na one mlade ljude koji imaju problema sa psihoaktivnim supstancama a sami su roditelji. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti do 20.06.2014. godine registrovano je 14.000 pacijenata koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci. Prosečna starost pacijenata koji su se ove godine javili na lečenje je 32,3 godine.
 

Jasno i glasno

 

13. juna 2014. godine  od 17,30 do 19,30 časova na trgu ispred Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77, biće održana završna svečanost projekta ''Jasno i glasno'', predstaviće se najuspešnija ostvarenja mladih nastala na konkursima, programima, radionicama i takmičenjima. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti se pridružila ovom događaju a promo materijal ustanove je moguće dobiti na istom mestu.

 

 


Strana 1 od 3