Aktuelnosti

Predavanje

 

Predavanje:

’’ZAVISNOST OD PSIHOZA I DOSADA KAO ŠANSA I IZAZOV’’

Predavač :

Dr Saša Branković

Institut za psihijatriju, KC SRBIJE

27.10.2014. u 13,00 časova

U prostirijama Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti

Ulaz slobodan

 

ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA SRBIJE

 


Srpsko lekarsko društvo-Sekcija za bolesti zavisnosti

Ministarstvo zdravlja Rebublike Srbije

Grad Novi Sad

XXX SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ZAVISNOSTI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

XXXII SKUPŠTINA ZAJEDNICE KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA SRBIJE

HOTEL „NORCEV“ FRUŠKA GORA

15.10.2014-18.10.2014 godine

 

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA MOŽETE PREUZETI OVDE

 

 

 

Program


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Teodora Drajzera 44

BEOGRAD

 

  Program

 

IV SIMPOZIJUMA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Sa međunarodnim učešćem

 

U saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti


 "BOLESTI ZAVISNOSTI TRENDOVI I IZAZOVI"


Beograd, 4 -5.10.2014. godine

Hyatt Regency, Milentija Popovića 5

 


 

Konferenciju za štampu


U sredu 24.septembra 2014 u 12,00 časova Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti će održati konferenciju za štampu povodom najave tribine na temu ’’Detekcije i značaj ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci’’ (govoriće: dr Aleksandar Plašić i dr Silvela Božović) kao i najave besplatnog testiranja na psihoaktivne supstance.

Tribina će se održati u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti 26.09.2014. u 10,00 časova a besplatno testiranje istog dana u terminu od 8-14,00 časova.

Ulaz na tribinu je slobodan.

Aktivnosti se organizuju u okviru projekta ’’Unapređenje prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u RS’’, finansiran od strane Ministarstva zdravlja RS a koji se sprovodi u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, Medicinski fakultet-Institut za sudsku medicinu.

Na konferenciji za štampu govoriće v.d. direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti-Prim.mr.sc dr Mira Kovačević, dr Aleksandar Vujošević-nosilac projekta i dr Nataša Dostanić-koordinator projekta.

Na konferenciji će biti najavljen i Simpozijum koji organizuje Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti sa međenarodnim učešćem u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti

 

"BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI" u Beograd, 4 -5.10.2014. godine

 

Hyatt Regency, Milentija Popovića 5

 

 

BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI


Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za borbu protiv zloupotrebe droga, organizuje Sipozijum ’’BOLESTI ZAVISNOSTI – TRENDOVI I IZAZOVI’’ u Beogradu 4 – 5.10.2014.

Simpozijum je akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije u aprilskom roku po rednim brojem 31A-1-1343/14 sa 13 bodova za predavača i 7 za pasivno učešće. 

Izabrane teme u oblasti zavisnosti su : opijatska zavisnost, alkoholizam i kocka. Simpozijum je nemanjen lekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Stručna saopštenja će biti organizovana u formi predavanja, okruglih stolova, postera i radionica.
Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 septembar 2014 13:00
 


Strana 1 od 3