Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti – 03.02.2023. godina,
u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih servisa("Sl. Glasnik RS", br. 159/2020)
 
Stručna sprema
Sistematizovani izvršioci na svim radnim mestima

Zaposleni na neodređeno vreme

Zaposleni na određeno vreme - privremeno povećanje obima posla

Zaposleni na određeno vreme – zamena odsutnih radnika

Lica angažovana van radnog odnosa

Visoka

51

47

1

2

 

Viša

15

17

0

/

 

Srednja

58

55

2

2

 

Niža

17

16

0

1

 

Ukupno

141

135

3

5

 

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao u 2022. godini

3

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u 2022. godini

12

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u 2022. godini

0

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad 70% u 2022. godini

0