Stanje i promena sredstava na dan 22.10.2019.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   7.286.733,87   895.346,24

   

598.280,50   7.583.799,61
   840-669667-94   727.812,03           727.812,03  
  Ukupno:   8.014.545,90   895.364,24   598.280,50   8.311.629,64

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi   VEGA,ADOC,FRAMALOGIST   289.512,90
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   AUTO CENTAR GRUBIĆ,DRAGER,NEURBIT,SAVEZ DRUŠTVA ŠSIHOTARAPEUTA,MERKUR,CENTAR ZA PRIMENJENU TEHNOLOGIJU,DUNAV OSIGURANJE   308.767,60
Ukupno       598.280,50