Stanje i promena sredstava na dan 27.05.2020.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

17.168.611,37

 

 

   

10.233,90

  17.158.377,47
   840-669667-94  

330.792,99

          330.792,99  
  Ukupno:   17.499.404,36       10.233,90   17.489.170,46

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal   KIT KOMERC,KOMPAS KOMERC   10.233,90  
Ostali troškovi        
Ukupno      

10.233,90