Stanje i promena sredstava na dan: 16.10.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   6.163.460,78   6.680.817,54   6.809.518,48   6.034.759,84  
   S: 840-669667-94   137.570,62   47.223,00       184.793,62  
   Ukupno:   6.301.031,40   6.728.040,54   6.809.518,48   6.219.553,46

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih   Plata oktobar 1   6.680.817,54  
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Jubilarna,Komora,Panić   128.700,94
Ukupno       6.809.518,48