Stanje i promena sredstava na dan 04.03.2021.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

11.687.179,36

 

601.125,00

  

207.616,80

  12.080.687,56
   840-669667-94  

15.105,43

          15.105,43  
  Ukupno:   11.702.284,79   601.125,00   207.616,80   12.095.792,99

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih   Covid januar   136.251,00  
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Solidarna pomoć covid 19  

71.365,80

Ukupno      

207.616,80