Stanje i promena sredstava na dan: 14.12.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   4.706.462,63           4.706.462,63  
   S: 840-669667-94   532.699,35           532.699,35  
   Ukupno:   5.239.161,98           5.239.161,98

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi        
Ukupno