Stanje i promena sredstava na dan: 16.11.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

6.501.987.07

 

 

  177.840.00   6.324.147.07  
   S: 840-669667-94   656.740.37   46.544.00       703.284.37  
   Ukupno:   7.158.727.44   46.544.00   177.840.00  

7.027.431.44

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal   Dialab  

140.232.00

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Tref treid i dr     37.608.00  
Ukupno      

177.840.00