Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   8.656.497,01       16.918,28   8.639.578,73
   840-669667-94   1.087.221,00       385,12   1.086.835,88  
   Ukupno:   9.743.718,01       17.303,40   9.726.414,61

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Tr.pl.prometa   17.303,40
Ukupno       17.303,40