Stanje i promena sredstava na dan: 13.08.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   7.653.978,89       254.594,18   7.399.384,71  
   S: 840-669667-94   97.657,37  

 

  376,52   97.280,85  
   Ukupno:   7.751.636,26       254.970,70   7.496.665,56

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi   Phoenix   96.745,30
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi  

Telenor,Telekom,SBB,Vodovod...

  158.225,40
Ukupno       254.970,70