Stanje i promena sredstava na dan: 16.01.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

4.095.547.19

 

6.658.983.11

  429.982.80   10.324.547.50  
   S: 840-669667-94   108.290.25           108.290.25  
   Ukupno:   4.203.837.44  

6.658.983.11

  429.982.80  

10.432.837.75

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente   Kitchen   386.142.00  
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Aqva life i dr     43.840.80  
Ukupno      

429.982.80