Stanje i promena sredstava na dan 11.12.2019.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   5.454363,79   643.752,00

   

18.623,40   6.079.492,39
   840-669667-94   278.952,93       829,08   278.123,85  
  Ukupno:   5.733.316,72   643.752,00   19.452,48   6.357.616,24

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Tr.platnog prometa   19.452,48
Ukupno       19.452,48