Stanje i promena sredstava na dan 16.03.2020.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

17.527.184,53

 

 

   

31.503,60

  17.495.680,93
   840-669667-94  

227.359,59

          227.359,59  
  Ukupno:   17.754.544,12       31.503,60   17.723.040,52

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal   UNIONCLEN   31.503,60  
Ostali troškovi        
Ukupno       31.503,60