Stanje i promena sredstava na dan 02.12.2020

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

13.972.720,59

 

673.266,59

   

673.266,59

  13.972.720,59
   840-669667-94  

211.000,50

          211.000,50  
  Ukupno:   14.183.721,09   673.266,59   673.266,59   14.183.721,09

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi   Farmalogist, Vega, Phoenix   424.199,67
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti   EPS   249.072,95  
Ostali materijal          
Ostali troškovi      

 

Ukupno      

673.266,59