Stanje i promena sredstava na dan: 21.09.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

8.666.573.92

 

573.125.00

  16.504.87   9.223.194.05  
   S: 840-669667-94   627.340.50       287.75   627.052.75  
   Ukupno:   9.293.914.42   573.125.00   16.792.62  

9.850.246.80

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Naknade UT   16.792.62  
Ukupno       16.792.62