U čemu roditelji greše?

 1. Veruju da su deca dovoljno odrasla i samostalna čim napune 14, 15, 16 godina.
 2. Ne razgovaraju sa svojom decom i ne znaju šta im je važno, šta ih raduje, a šta čini nesrećnim i malodušnim.
 3. Ne daju dovoljno informacija o drogama, misle da će to uraditi škola i društvo.
 4. Zauzeti su svojim poslovima.
 5. Nedovoljno vremena provode sa decom.
 6. Izbegavaju suočavanje sa problemima koje imaju sa decom.
 7. Stide se da priznaju da imaju probleme i da ne umeju da ih reše.
 8. Zameraju dobronamernoj okolini koja ih na to upozorava.
 9. Ne traže pomoć stručnjaka kad im je potrebna.

U čemu roditelji ne greše?

 1. Što vole i brinu o svojoj deci i trude se da ih razumeju.
 2. Što vole da znaju sa kim se druže njihova deca.
 3. Što ih interesuje kako deca provode vreme u školi i van nje.
 4. Što hoće da ih nauče svim pametnim stvarima koje oni znaju.
 5. Što znaju da decu ne treba “štititi” od problema, nego im treba pomoći da nauče kako da ih rešavaju.
 6. Što znaju kad su deci potrebni, a kad mogu nisu.

Budite roditelj svojoj deci, a kad odrastu budite drugovi!