Farmakoterapija komorbiditeta u bolestima zavisnosti