Pod dejstvom ekstazija:

  • Krvni pritisak je povišen i srce radi ubrzano,
  • Zenice se široke, znojenje je pojačano,
  • Povišena temperatura tela može dovesti do toplotnog udara.

Oni koji imaju probleme sa srcem, krvnim pritiskom, astmatičari, oni koji boluju od epilepsije ili psihijatrijskih bolesti treba da budu oprezni - ekstazi može biti smrtonosan, naročito kad se kombinuje sa alkoholom i drugim drogama.

Posledice mogu biti trajna oštećenja mozga koja dovode do poremećaja mišljenja, pamćenja, halucinacija i depresija.