Terapija radom ili okupaciona radna terapija deo je rehabilitacionog programa Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. U okviru sva četiri odeljenja sprovode je Viši radni terapeuti:

 • Banović Maja
 • Popović Rade
 • Jelačić Gordana
 • Marija Dabižljević
 • Dragana Ješić

Terapija radom ili okupaciona radna terapija obuhvata:manuelne,kreativne,rekreativne,socijalne,edukativne aktivnosti sa ciljem da se kod pacijenta postigne određena fizička funkcija ili određeni mentalni stav. Sprovodi se kao:

 • Individualna okupaciona terapija.
 • Grupna okupaciona radna terapija.
 • Funkcionalana radna terapija.
 • Zabavna radna terapija.

Ciljevi radne terapije:

 • Ponovno uspostavljanje osnovnih aktivnosti svakodnevnog zivota
 • Ponovno razvijanje tolerancije prema radu i održavanje spretnosti za određeno zanimanje ili zvanje.
 • Da kao jedna od terapijskih procedura pomogne pacijentu da korisno i konstruktivno iskoristi period hospitalizacije.
 • Da probudi i usmeri pacijentov interes za neprofesionalne i rekreativne delatnosti(umetnost,razvijanje hobija,igra,sport).
 • Deluje na vaspitno obrazovno usmeravanje.
 • Pomaže pacijentovu integraciju i socijalizaciju u društvenu sredinu.