Zablude

  1. Postoje "lake" i "teške" droge. NE. Sve droge su opasne. Neke dovode do psihičke   zavisnosti, a neke i do psihičke i do fizičke zavisnosti.
  2. Danas svi uzimaju droge. NE. Osobe koje uzimaju drogu kreću se u uskom krugu sebi sličnih ljudi iz čega pogrešno zaključuju da droge uzimaju svi.
  3. Sve treba probati. NE. Osoba koja ima zrelost zna da odredi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi.
  4. Marihuana nije opasna. NE. Sve droge su opasne, pa i marihuana, jer mogu dovesti do ozbiljnih i trajnih  poremećaja mentalnog i telesnog zdravlja.
  5. Povremeno uzimati droge nije rizično. NE. Mozak čoveka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo uzimanje dovodi do poremećaja i ispada funkcija nervnog sistema.

 

Istine

  1. Moguće je prestati sa uzimanjem droga. DA. Prirodni razvoj svake osobe potpomognut od strane porodice i stručnjaka vodi ka izlečenju.
  2. Posle lečenja može se živeti normalno. DA. Ukoliko se lečenje započne na vreme i traje koliko treba život se može nastaviti tamo gde je “stao”.
  3. Svako je kovač svoje sreće. DA. Iako ne sve, mnogo šta zavisi od ličnog truda i napora da se ostvare željeni ciljevi.
  4. Život bez droga može biti lep. DA. Čovek je utoliko srećniji ukoliko je našao više različitih aktivnosti koje mu donose zadovoljstvo i bez veštačkih stimulansa.
  5. Teško je biti mlad u današnje vreme. DA. Ali prihvatiti izazov, istrajati u naporima i stići do cilja donosi veliko zadovoljstvo i (samo) poštovanje