1. Medicinska škola, Beograd, ul. Veljka Dugoševića b.b.
2. Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta ''Singidunum'', Beograd, ul. Karađorđeva 65
3. Medicinska škola ''BEOGRAD'', ul.Deligradska 31, Beograd
4. Medicinska škola ''Nadežda Petrović'', Zemun, ul. Nade Dimić 4
5. Fakultet političkih nauka-Univerzitet u Beogradu, ul. Jove Ilića 165
6. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Zemun,  ul.Cara Dušana 254
7. FASPER- Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ul. Visokog Stevana 2, Beograd