Nacionalni kurs prve kategorije pod nazivom ‘’Hemijske i nehemijske zavisnosti’’, održan 01. 12. 2023, i 17.05.2024. kao reakreditovan u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu, Teodora Drajzera 44. 
Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i organizovan je sa ciljem da se upozna stručna javnost sa najnovijim dostignućima u oblasti bolesti zavisnosti sa aspekta istraživanja i kliničke prakse kroz usvajanje različitih veština i znanja  bazirano na dokazima.
Organizator KE, Prim.Dr sci. med. Diana Raketić, v.d.direktora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, govorila je na temu ‘’Neurobilogija adikcije’’. Neke od tema kursa bile su: Prepoznavanje ranih znakova, motivacije i lečenja patološkog kockanja, Terapijski modaliteti u pristupu i tretmanu  kokainskih zavisnika, Muško partnersko nasilje nad ženama i konzumiranje alkohola: uzrok ili posledica, Sistemska porodična terapija u lečenju opijatskih zavisnika, Seksualne disfunkcije i alkoholizam-mehanizam nastanka, …
Kurs je bio izuzetno posećen uz aktivnu razmenu iskustva i znanja. Nameće se potreba da se održi kontinuitet u održavanju sličnih aktivnosti.