Povodom obeležavanja 26. juna - Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama , Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti se pridružuje kampanji čiji je slogan za 2024. godinu ’’Dokazi su jasni – investirajmo u prevenciju!’’ (“The evidence is clear: invest in prevention”).

Problem droge je globalni problem i pogađa svakoga od pojedinaca koji se bore sa problemom droga i njihovih porodica do društvenog okruženja.

Cilj kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima koji je prioritet kako za prevntivne aktivnosti tako i lečenje uz saosećanje, i razumevanje društvenih, ekonomskih i zdravstvenih implikacija upotrebe droga.

Svetski izveštaj (UNODC WORLD DRUG REPORT 2023)Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) ukazuje da je broj ljudi koji pate od različitih poremećaja usled upotrebe droga naglo porastao na 39,5 miliona, što je povećanje od 45% u poslednjih 10 godina.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti kontinirano i posvećeno sprovodi prevenciju bolesti zavisnosti kroz međusektorsku saradnju kako bi se značajno smanjio štetan uticaj droga na pojedinca, porodicu i društvo.

Više o kampanji na : https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html