Obzirom da su zavisnici od droga najčeće mlade osobe jedan od osnovnih principa svih programa Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti je rad sa celom porodicom, a ne samo sa identifikovanim pacijentom. Obično pacijent i dolazi na lečenje u pratnji porodice ili bliskih prijatelja, mada se dešava da dodje i u pratnji profesora iz škole ili socijalnog radnika iz radne organizacije. Neki pacijenti se obraćaju prvo Savetovalištu, ukoliko nisu sigurni da li im je potrebno lečenje ili nisu dovoljno motivisani za lečenje. Tada obično dolaze na pritisak porodice ili neko od članova porodice dodje prvi da se raspita o lečenju.

Još članaka...