Program odvikavanja od pušenja

Četvrtkom 08-12h

Lekari:
dr Gordana Obrenović
dr Marija Sarajlija

Zakazivanje telefonom radnim danima 011/3671-429 lok. 133

Prestanak pušenja u velikoj meri zavisi od motivacije pušača (vezano za somatske, psihičke, profesionalne, porodične razloge i sl.), ali sam po sebi najčešće nije dovoljan da se uspostavi i održi apstinencija od duvana. Manji broj pušača je u stanju da bez stručne pomoći u tome uspe. Kombinovani, medicinsko-socijalni koncept uključuje sledeće:

  1. Savetovanje i rad na motivaciji u specijalizovanim savetovalištima sa obučenim osobljem.
  2. Integrativni pristup u radu sa korišćenjem suportativnih mera kroz odredjen higijensko-dijetetski režim, psihoterapijski suport, sa najefikasnijim bihevioralnim tehnikama kojima se pacijent uči da obavlja svakodnevne aktivnosti bez cigatera, da izadje na kraj sa disforijom i povećanim apetitom i sl. Takodje se može uključiti i farmakoterapijski suport sa supstitucionom terapijom uz nikotinske žvakaće gume, flastere, nazalne sprejeve i sl. Po potrebi se primenjuj različiti medikamenti, a terapija bupropionom, koji smanjuje žudnju za cigaretama i utiče na raspoloženje, daje odlične rezultate.
  3. Kombinovano sa navedenim tehnikama je i praćenje i lečenje prisutnih psihosomatskih posledica ili komplikacija posle uspostavljene apstinencije.

Više o zavisnoti od nikotina...