Specijalna Bolnica za Bolesti Zavisnosti

Teodora Drajzera 44, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 3671 429

Faks: +381 11 3671 431

E-mail: zavodzbz@eunet.rs 

 

Uprava

Direktor: Prim. dr sci. med. Diana Raketić, specijalista psihijatrije

Pomoćnik direktora: Ljubomir Popadić dipl. pravnik

Glavna sestra bolnice: Branka Rapajić

Administrativno - tehnički sekretar bolnice/asistent direktora: Jovana Raković

 

ODSEK ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Rukovodilac: dr Marija Sarajlija, specijalista psihijatrije

Glavna sestra: ms Sonja Dimitrijević    

lok.133

Telefon: +381 11 265 08 02

+381 11 265 08 02 /lok. 122

+381 11 3671 429/lok. 122

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

ODSEK ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE ZAVISNIKA OD ALKOHOLA

Rukovodilac: dr Aleksandar Plašić, specijalista neuropsihijatrije

Glavna sestra: ms Marina Višnjić

011/2647 531

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 115

+381 11 3671 429/lok. 115

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

DNEVNA BOLNICA ZA HEMIJSKE I NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI SA REHABILITACIONIM GRUPAMA

Rukovodilac: Dr sci.med Olivera Sbutega Filipović, specijalista psihijatarije

Glavna sestra: ms Suzana Baškot  

lok.136

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 148

+381 11 3671 429 / lok. 148, 136; 

+381 64 49 49 037

E-mail: dnevna.bolnica@drajzerova.org.rs

DNEVNA BOLNICA ZA ZAVISNIKE OD ALKOHOLA

Rukovodilac: mr. sci med. Dr Tatjana Đurić, specijalista psihijatrije

Glavna sestra:  ms Ivana Mladenović   

011/2647 531

Telefon: +381 11 2647 531

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

DNEVNA DETOKSIKACIONA BOLNICA

Rukovodilac:  dr sci. med Svetlana Vučetić Arsić

Glavna sestra: VŠS Evica Jovanović     

lok.151

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 141

              +381 11 3671 429/lok. 141

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

DNEVNA BOLNICA ZA SPROVOĐENJE MERA BEZBEDNOSTI

Rukovodilac: dr Stojana Raicevic Čelebić

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 140

              +381 11 3671 429/lok. 140

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

ODSEK ZA PREVENCIJU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD SA TELE-APEL SLUŽBOM I SAVETOVALIŠTIMA

Rukovodilac: mr. Jasmina Milašinović - specijalni pedagog - psihoterapeut

Telefon: +381 11 265 08 02/lok. 134

              +381 11 3671 429/lok. 134

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

 

CENTAR ZA MLADE

Rukovodilac:  Dr Marija Stojadinović, specijalista psihijatrije

Glavna sestra: ms Petra Milovanović  

lok.143

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 139

              +381 11 3671 429/lok. 139

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

 

ODSEK ZA LEČENJE ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI INTEZIVNA NEGA I POLUINTEZIVNA NEGA SA HITNOM SLUŽBOM

Rukovodilac:  dr Aleksandar Vujošević

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 221

+381 11 3671 429/lok. 221

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

 

ODSEK ZA LEČENJE OD ALKOHOLIZMA I POLITOKSIKOMANIJE

Rukovodilac:  dr sci med Nataša Dostanić, spec. psihijatrije

Glavna sestra: vms Vanja Vorkapić               

lok.110

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 150

+381 11 3671 429/lok. 150

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

 

ODSEK ZA LEČENJE ŽENA ZAVISNIH OD OPIJATA I DRUGIH SUPSTANCI

Rukovodilac: mr sci. dr Slobodan Udović

Glavna sestra: ms Olivera Gobeljić  

lok.142

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 147

              +381 11 3671 429/lok. 147

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

 

KONSULTATIVNO TERAPIJSKA SLUŽBA SA SAVETOVALIŠTIMA ZA HIV I HCV

Rukovodilac: Prim. Dr Jelena Brković, specijalista interne medicine-spec.kliničke imunologije

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 220

              +381 11 3671 429/lok. 220

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

ODSEK ZA LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA

Rukovodilac: Dr Vladan Zlatković, specijalista kliničke biohemije

Glavni laboratorijski tehničar: Dragana Vlajić 

lok.124

Telefon: +381 11 265 08 02 /lok. 124

              +381 11 3671 429/lok. 124

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

BOLNIČKA APOTEKA

Rukovodilac: Nataša Zdravković, odgovorni magistar farmacije

 

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, TEHNIČKE I SLIČNE POSLOVE

Načelnik Službe: Ljubomir Popadić, diplomirani pravnik

Telefoni: 011/3671486, 011/3671429 / lokal 107, 062/8828697

E-mail: popadiclj@drajzerova.org.rs

 

Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove

Rukovodilac: Ljubomir: Popadić dipl. pravnik

Odsek za ekonomsko-finansijske poslove

Šef računovodstva: Aleksandra Jovanović, ekonomista

Odsek za plan, analizu i statistiku

Rukovodilac: Marija Gluščević dipl.ecc