DROGE DISCIPLINA   UTICAJ VRŠNJAKA
UOBIČAJENI Uzimanje droga i alkohola može dovesti do češćeg povredjivanja, zapostavljanja škole i lošijeg uspeha, povlačenja od porodice, zapostavljanja dotadašnjih aktivnosti, nebrige o izgledu i zdravlju, nalaženja kapljica za oči, papira za zavijanje cigareta, limuntusa i sl. u sobi Vašeg deteta. Neki adolescenti imaju poteškoća u  poštovanju pravila u kući i školi, otpor prema roditeljima, nastavnicima i autoritetima uopšteno, imaju problema da završe svoje obaveze u kući i školi, a u nekim slučajevima može doći i do kriminalnog ponašanja. Svi tinejdžeri su buntovni do odredjene granice, ali neki preteruju u svojoj želji da misle, oblače se ili ponašaju isto kao njihovi drugovi, čak i po cenu ozbiljnih sukoba sa roditeljima. Nekada dodje do toga da se ne poštuju uobičajene porodične/moralne vrednosti i norme ponašanja, pa i do prekida normalne  komunikacije u okviru porodice.
KAKO DA IZBEGNETE PROBLEM?

Naučite svoje dete osnovnim činjenicama o drogama i alkoholu.Budite mu uzor i podsticaj za zdrav način života.Upoznajte njegove prijatelje, znajte gde će biti, kada će se vratiti kući.

Neka mu kuća bude »sigurno utočište«.

Omogućite mu da svoje prijatelje može da dovede kući

U adolescenciji dolazi do odredjenih promena kod dece, pa i neka pravila u kući treba da se promene u skladu sa tim. Odredite porodična pravila u dogovoru sa svojom decom. Složite se oko posledica za nepoštovanje tih pravila. Budite uporni i dosledni u poštovanju dogovorenih pravila i konsekvenci kod nepoštovanja pravila. Pokažite svom detetu da je voljeno. Ne insistirajte na tome da ste uvek Vi u pravu, saslušajte i njegovo mišljenje. Dajte mu slobodu da samo odlučuje i uradi ono što misli da treba u okviru razumnih granica, ali budite tu kada mu je i ako mu je potrebna Vaša pomoć.
ŠTA DA RADITE AKO VEĆ IMATE PROBLEM?

Razgovarajte o problemu kada Vaše dete nije pod uticajem droga ili alkohola. Jasno odredite svoj stav prema uzimanju droga i alkohola.

Odredite sankcije za  kršnjenje pravila ponašanja u kući i dosledno ih se pridržavajte.

Ako sve to ne pomaže potražite pomoć stručnjaka.

Ako Vaše dete uporno odbija da prihvati praavila u kući ili školi, to može ukazivati na dublje i dugotrajnije probleme. U tom slučaju bi bilo dobro da potrežite savet i pomoć stručnjaka koji će Vam pomoći da ih rešite. Ako druženje sa grupom vršnjaka vaše dete dovodi do ozbiljnih poremećaja u ponašanju, to može biti signal da ono kod kuće ne dobija ono što nalazi u gruoi svojih vršnjaka (ljubav, prihvatanje i sl.). U tom slučaju Vam je potreban savet ili pomoć porodičnog terapeuta.