Naše drage koleginice učestvovale su na XIX Nacionalnom Simpozijumu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, koji se održavao u Vrnjačkoj Banji, a na kome su predstavile svoje radove na temu bolesti zavisnosti.