Stručni sastanak farmaceutske kompanije Medikunion d.o.o. u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti.