U petak, 27. Aprila 2018.godine Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je potpisala protokol o saradnji sa UDRUŽENJEM PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU (UPIS) iz Beograda. Protokol označava nastavljanje započete saradnje od 2010.godine na planu sprovođenja preventivnih aktivnosti kroz predavanja i radionce za zaposlene u članicama UPIS-a.