21.06. – 23.06.2023.
 
Obuka u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) za osiguranje kvaliteta sistema za lečenje poremećaja izazvanih upotrebom droge, održana u Beogradu 21. – 23.06.2023. kojoj su između ostalih prisustvovali i predstavnici iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.