U proteklih pet dana u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti je pregledano oko 50 pacijenata iz poplavnih područja od kojih je 15 primljeno na bolničko lečenje, 16 pacijenata je uključeno na supstitucionu terapiju metadonom a ostali su zbrinuti u ambulatnim uslovima sa preporukama za dalje postupanje. Ukoliko postoji problem ili sumnja na psihoaktivne supstance, najvažnije je da se osobe što pre jave kako bi se započelo ili nastavilo započeto lečenje. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti radi 24 sata

Dežurni telefoni: 011/3671 431  011/3671 429  011/2650 764  011/265 0802