Sa izuzetnim ponosom i velikim zadovoljstvom obaveštavamo sve drage kolege, saradnike i prijatelje da će se Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti pod nazivom "Sva lica zavisnosti savremenog doba" održati 09.11.2023. u prostoru Jugoslovenskе kinotekе.

Predavanja i stručne radove iz ove oblasti prezentovaće stručnjaci iz zemlje i regiona sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa bolestima zavisnosti. Simpozijum će pružiti priliku za razmenu iskustava, mišljenja, kao i za sticanje novih znanja i veština, a u cilju unapređivanja rada za dobrobit osoba sa problemom bolesti zavisnosti

Cena kotizacije: 6.000,00 rsd

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (april 2023), evidencioni broj: Ц-1-41/23

Bodovanje:

  • pasivno učešće: 5 bodova
  • poster prezentacija: 6 bodova
  • usmena prezentacija: 8 bodova

Unapred se radujemo zajedničkom radu, učenju i druženju!

S poštovanjem,
u ime Organizacionog i Naučnog odbora Simpozijuma

Prim. dr sc. med. Diana Raketić, spec. psihijatar
v. d. direktor
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

TEHNIČKA REALIZACIJA:
Turistička agencija FAR & AWAY Birčaninova 17a, Beograd
Tel: 011 / 3614 808, 3614 786
Za sve tehničke informacije kontakt osoba: g-đa Radmila Lipović
Mob: 064 / 1198 401