U maju 2017. godine  navršava se 30 godina od kad je otvorena Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, tadasnji Zavod za bolesti zavisnosti. 

Od otvaranja do danas Specijalna bolnica je jedina specijalizovana  psihijatrijska bolnica koja se bavi lečenjem bolesti zavisnosti. Od osnivanja  do danas pomoć  je potražilo blizu 15 000 pacijenata zavisnika od različitih vrsta droga (najvećem procentu zavisnika od opijata).

Tokom ovih trideset godina bilo je mnogo promena, proširivanja objekta dogradnjom jos jednog sprata, na kom su danas Dnevne bolnice i Odeljenje za žene - zavisnice od psihoaktivnih supstanci, kao i Centar za mlade, ali, što je još važnije,  kontinuirano se radilo na osmišljavanju novih programa i usluga, kako bismo mogli što bolje da odgovorimo na potrebe naših pacijenata. Trudimo se da idemo u korak sa naučnim  dostignucima i savremenim programima koji se primenjuju u lecenju zavisnika u Evropi i u svetu, da uvodimo nove zdravstvene metode, a nastojimo i da obogatimo postojeće programe, uvođenjem novih lekova i pristupa u lecenju.  Brojni programi i projekti su realizovani, pre svega u domenu prevencije bolesti zavisnosti, ali je dosta toga učinjeno i na mnogim drugim poljima: uključivanju u razlicite programe lečenja zavisnika od hemijskih i nehemijskih zavisnosti, prevenciji i lečenju krvnoprenosivih infekcija, pružanju psiholšske pomoći i socijalne zaštite, razvijanju rehabilitacionih programa, saradnji sa drugim vladinim i nevladinim institucijama i udruženjima. Pored svega navedenog, podjednako smo se trudili da širenjem svesti o ovom problemu, ublažimo predrasude i brojne druge probleme koje još uvek prate  bolesti zavisnosti.

Osnovna ideja nam je da, uvažavajuci individualne razlike svakog  pacijenta, pokušamo da damo najadekvatniji odgovor na njegove/njene potrebe i posle sagledavanja svakog pacijenta iz ugla više stručnjaka različitih profila (psihijatar, internista, psiholog, socijalni radnik, spec. pedagog i dr.) procenimo koji program je najadekvatniji za kog pacijenta. Ovom idejom rukovodićemo se i dalje, prateći nove trendove, kontinuirano se edukovati da bismo unapređivali postojeće i uvodili nove oblike i programe rada, a da bismo u tome bili još uspešniji  pozivamo sve korisnike (pacijente i njihove saradnike u lečenju) da nam u tome pomognu svojim predlozima i sugestijama. Nastojimo da i u narednim decenijama ostanemo, a onima kojima do sada nismo, postanemo, sigurno utočište i podrška u borbi protiv bolesti zavisnosti.