Protokol o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu

U četvrtak, 17. Aprila 2014.godine Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je potpisala protokol o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, Medicniski fakultet-Institut za sudsku medicin. Protokol označava započinjanje novih aktivnosti...

Obaveštenje

U proteklih pet dana u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti je pregledano oko 50 pacijenata iz poplavnih područja od kojih je 15 primljeno na bolničko lečenje, 16 pacijenata je uključeno na supstitucionu terapiju metadonom a ostali...

Pages