28.11.2022. Održano predavanje o bolestima zavisnosti đacima Gimnazije u Obrenovcu.