Stanje i promena sredstava na dan 23.09.2021

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata        Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

13.562.344,59

 

735.436,84

  

2.104.081,32

  12.193.700,11
   840-669667-94  

984.412,70

  2.490,00  

22.400,00

  964.502,70  
  Ukupno:   14.546.757,29  

737.926,84

  2.126.481,32   13.158.202,81

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal   Dialab   195.760,00
Hrana za pacijente        
Energenti          
           
Ostali troškovi  

KONUS, PDV, AC Anđelković, Caros print, Stratum, Infostan, Autorski honorari

 

1.930.721,32

Ukupno      

2.126.481,32