Stanje i promena sredstava na dan 25.09.2020

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

14.424.654,87

 

 

   

 

  14.424.654,87
   840-669667-94  

56.746,52

          56.746,52  
  Ukupno:   14.481.401,39           14.481.401,39

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi      

 

Ukupno