Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2021.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

11.336.240,76

 

 

  

 

  11.336.240,76
   840-669667-94  

42.847,03

          42.847,03  
  Ukupno:   11.379.087,79           11.379.087,79

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi      

 

Ukupno