Stanje i promena sredstava na dan 10.07.2020

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

15.542.127,83

 

 

   

 

  15.542.127,83
   840-669667-94  

153.612,92

          153.612,92  
  Ukupno:   15.695.740,75           15.695.740,75

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi      

 

Ukupno