Ono što su opšti znaci i promene u ponašanju jedne osobe koji mogu ukazivati na to da je do njih dovelo uzimanje droga često su nespecifični i ne moraju biti rezultat samo uzimanja droga. Neretko se u praksi dešava da roditelji dovedu svoje dete izmenjenog ponašanja i sumljaju da se radi o dejstvu droge. Kod burnijih adolescentnih kriza ili kod ranih naznaka psihoza nekim roditeljima su ove manifestacije lakše razumljive ili prihvatljive ako im je poznat uzrok koji do njih dovodi, a droge kao veoma prisutne među mladima danas su sčesto ono na šta roditelji prvo posumnjaju.

Pre svega treba reći da je porodica svakako prva instanca gde se krupnije promene u stavovima, dotadašnjim opredeljenjima i ponašanju mogu registrovati. Međutim, baš u porodicama gde dolazi do zloupotrebe droga, obično dolazi do propusta u prepoznavanju i pravilnom reagovanju na taj problem. Treba naglasiti takođe da se kod dece koja se odlučuju da probaju droge veoma često, i pre nego što do toga dodje, mogu uočiti znaci upozorenja koji ukazuju na to da ova deca imaju poteškoća u odrastanju, komunikaciji sa svojom porodicom ili okruženjem, prihvatanjem autoriteta ili obavljanju zadataka karakterističnih za njihov uzrast. Oni u početku mogu biti veoma diskretni i porodica ili propusti da prepozna ili nije u stanju da nađe pravi način da se sa njima nosi. Ono što je karakteristično je da se u ovakvim porodicama često srećemo sa odsustvom jasnih uloga i granica, slabom komunikacijom i razmentom emocija, nedosledim odnosom roditelja prema deci i nedostatkom definisanih pravila ponašanja u kući. Često roditelji propuste da dete nauče da ima svoje obaveze i odgovornosti, ili izostave da to adekvatno vrednuju kada ih dete izvršava. Do svega ovoga dolazi iz različitih razloga. Nekada se dešava da roditelj, najčešće otac, ne provodi puno vremena u kući, bilo zbog poslovih ili drugih obaveza, bilo zbog nesvesnog izbegavanja da se uhvati u koštac sa narastajućim problemima, a nekada i zbog svojih problema sa alkoholom, brakom ili zbog nekog drugog razloga. Slab uticaj oca u ovakvim slučajevima kompenzuje majka koja preuzima sve obaveze na sebe i u tome nekada postaje suviše posesivna, kontrolišuća, a kada sa detetom uđe u koaliciju u kojoj dete preuzima odgovornosti odsutnog supruga, ona i ne omogućava normalno odrastanje deteta i separaciju od roditelja. Po sistemskoj teoriji porodica je sistem koji može funkcionisati i patološki. Dešava se da tinjajući bračni problem roditelja dete drži na nivou nižeg intenziteta: sve dok ono ima problem sa drogama roditelji su ujedinjeni oko rešavanja tog akutnog problema i porodica ostaje na okupu, ali na žalost u svojoj patološkoj homeostazi koja stalno produkuje tenziju, nerešene problem, konflikte i nezadovoljstvo svih.

Sve navedene promene u izgledu, ponašanju i stavovima mogu ukazivati, ali ne mogu sa sigurnošću ukazati na uzimanje droga. Što je više jih prisutno sumnja da je droga povela do njih je veća.

  •     Odnos prema autoritetu – neki adolescenti imaju poteškoća u poštovaju pravila u kući i školi, otpor prema roditeljima nastavnicima i autoritetima uopšteno, imaju problema da završe svoje obaveze u kući i školi. Svi tinejdžeri su buntovni do određene granice, ali neki preteruju u svojoj želji da misle, oblače se ili ponašaju isto kao njihovi drugovi, čak i po cenu ozbiljih sukoba sa roditeljima. Nekada dolazi do ozbiljnog ne poštovanja uobičajeih porodičnih/moralih vrednosti i normi ponašanja, pa čak do prekida normalne komunikacije u porodici. Ovakvo ponašanje može biti povezano i sa uzimajem droga.
  •     Promena ponašanja – kada dete koje se do tada ponašalo na određeni način, promeni svoje ponašanje drastično, a često postane buntovno , drsko i vodi stalne otvorene sukobe pre svega sa roditeljima, ali i sa ostalima iz okoline, treba obratiti pažnju i tome potražiti uzroke. Nepoštovanje dogovora sa roditeljima je važno i treba naći adekvatan mehanizam kako da se roditelji zajednički prema ovom, kao i prema svim drugim problemima postave. Česta i tajanstvena telefoniranja o kojim adolescent neće da priča, brojni kratki izlasci tokom dana, dugo zadržavanje van kuće bez najave i objašnjenja roditeljima takođe predstavljaju neku vrstu znaka za uzbunu, jer mogu ukazivati na korišćenje droga.
  •     Uticaj vršnjaka – u adolescenciji je postizanje samostalnosti autonomije i smanjenje zavisnosti od roditelja, veoma važno. Ovaj proces je naročito dramatičan kod onih mladih koji se teško odvajaju od roditelja, čak i kada su u stalnom sukobu i otporu prema njima. Oni često zamenjuju jedu zavisnost drugom i snažno se vezuju za svoje vršnjake, dok ponekad čak  brutalno prekidaju vezanost za roditelje odbacujući sve što oni cene, poštuju.
  •     Ekstremna povodljivost i sklonost rizičnom ponašaju – zavistnost od mišljenja i prihvatanja od strane vršnjaka naročito je opasna tamo gde u grupi vršnjaka prevladavaju negativna vrednosna opredeljenja, sklonost rizicima i kršenju pravila, što ponekad vodi promiskuitet, upuštanje u rizične seksualne odnose, vožnju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kriminal, auto- i heteroagresiju.
  •     Promene u izgledu – mogu ukazati na uzimanje droga. Kada mlada osoba koja je izgledala uobičajeno za svoj uzrast počinje naglo da slabi, bleda je ili joj se crvene beonjače, stalno joj curi nos ili zapušta održavanje lične higijene, sve ovo može biti povezano sa drogama. Postoji mnogo različitih vrsta droga i fizičke manifestacije njihovih dejstava su veoma raznovrsne. Samo obučeni stručnjaci mogu da prepoznaju kada se o kojoj drogi radi, da li je u pitanju akutno dejstvo droge ili apstinencijalne krize. Međutim, ono što je zajedničko za uzimanje droga uopšteno gledajući je da one menjaju stanje svesti, ponašanje, raspoloženje, remete misaone procese. Posledice dužeg uzimanja droga na izgled su vidljive. To mogu biti ubodi i povrede na rukama, pokušai da se to sakrije nošenjem odeće sa dugim rukavima i kada je toplo, zatim nošenje tamnih naočara i u kući ili pooblačnom vremenu da bi se sakrile uske zenice ili crvene beonjače i sl.
  •     Zapostavljanje obaveza i brige o sebi – uzimanje droga i alkohola može dovesti do češćeg povređivanja, zapostavljanja škole i lošijeg uspeha, povlačenja od porodice, zapostavljanja dotadašnjih aktivnosti, nebrige o izgledu i zdravlju.
  •     Neuobičajeni predmeti – nalaženja kaplica za oči, lula, nargila, papira za zavijanje cigareta, limuntusa, špriceva i igala i sl. u sobi deteta već su specifični pokazatelji koji poznavaocima jaso mogu ukazati da ono ima praksu uzimanja droga i to na već rizičiji način i u ozbiljnijoj formi.