U našoj laboratoriji takođe možemo da uradimo testiranje na virus hepatisa C (HCV), virus hepatitisa B (HbsAg), kao i na virus HIV – a (HIV DUO) V generacije, koji određuje kako prisustvo anti HIV -1 i HIV-2 ukupnih antitela na HIV virus, takođe i prisustvo antigena p24, čime se isključuje vreme „prozora“ tj. vreme koje je potrebno od početka infekcije virusom do pojave antitela. Ovo praktično znači da se pacijentu može odmah nakon infekcije virusom potvrditi laboratorijska infekcija HIV-om, a ranije je bilo potrebno vreme od 3 nedelje od moguće infekcije do dijagnostikovanja HIV-a.

Za testiranje potrebno je uraditi venepunkciju i odvajanje seruma ili EDTA plazme.