Stručno predavanje na temu: "Hepatitis C - Lečenje savremenom terapijom" u našoj ustanovi održala je prof. dr Ivana Milošević, infektolog-hepatolog i zamenik direktora Infektivne klinike UKCS.