Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti zvanično je uručen Sertifikat o akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova republike Srbije, na maksimalni period od 7 godina (2022. – 2029.).
Ponosni smo na sve rezultate koje je naša ustanova tokom prethodnih godina u procesu reakreditacije ostvarila uprkos raznim izazovima, poput i dalje aktuelne pandemije virusom Covid—19.
 
Zahvaljujemo se na pomoći i podršci svim našim kolegama i saradnicima, kao i na ukazanom poverenju svim našim pacijentima.