Poseta naših saradnika iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova republike Srbije u procesu reakreditacije Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti – 24.05. – 26.05.2022.

Akreditacija