Mentalno zdravlje je jedan od prioriteta javnog zdravlja s obzirom na opterećenje koje mentalni poremećaji uzrokuju u zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom smislu. Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti je sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 2015. godine, a jedan od ciljeva je da se do 2030. godine za trećinu smanji prevremeni mortalitet od hroničnih nezaraznih bolesti kroz prevenciju i terapiju, kao i promociju mentalnog zdravlja i blagostanja.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je na inicijativu Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje donelo odluku da mesec jun proglasi Nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.
Nosilac aktivnosti tokom ovog meseca su naše kolege sa Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”.