Povodom obeležavnja 26. Juna –  Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga  i ilegalne trgovine, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti se pridružuje kampanji za 2023. čiji je slogan : ''Ljudi na prvom mestu: zaustavite stigmu i diskriminaciju, pojačajte prevenciju''( https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html)

Milioni ljudi svakog dana širom sveta se suočavaju sa ovim problem. Ovaj dan nas podseća na važnost mobilizacije savkog pojedinca, porodice i zajednice uopšte u  prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kao i u ojačavanju akcija u podizanju nivoa svesti o štetnosti droga.

Za svakoga od nas važna je komunikacija sa empatijom, kao i  komunikacija bez stigme i diskriminacije. Sve ovo može da pomogne pojedincu kao i porodicama koje se suočavaju sa problemom zloupotrebe droga u lakšem i bržem traženju profesionalne podrške i pomoći a samim tim i smanjenju zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica zloupotrebe droga, što je i jedan od najvažnijih preventivnih ciljeva.

Ovaj značajan datum iz Kalendara zdravlja Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti će obeležiti aktivnim učešćem u stručnom skupu  sa međunarodnim učešćem  u organizaciji Ministarstva zdravlja RS ''LjUDI U FOKUSU: STOP STIGMI I DISKRIMINACIJI - DATI PRIORITET PREVENCIJI''.

Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti predstavlja će v.d. prim. dr sc med. Diana Raketić, sa temom: ''Bolesti zavisnosti – gde smo danas?'' i dr Olivera Sbutega Filipović, sa temom predavanja: ''Stigma i diskriminacija – pojavni oblici realnosti''.