U četvrtak, 17. Aprila 2014.godine Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je potpisala protokol o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, Medicniski fakultet-Institut za sudsku medicin. Protokol označava započinjanje novih aktivnosti Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u okviru projekta ''Unapređenje prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Republici Srbiji''.Projekat je finansiran od strane Ministarstva zdravlja RS, učestvovali su: dr. Aleksandar Vujošević-v.d.direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, Prof.dr. Slobodan Nikolić-Upravnik Instituta za sudsku medicinu i Prof.dr. Petar Bulat-Prodekan Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.