Poštovani pacijenti, sutra radimo, ali ćemo se i dogovoriti kako ćemo dalje, o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati. Pratite naše informacije na Fejsbuku, sajtu www.drajzerova.org.rs ili se javite telefonom. Svako kome je terapija potrebna će je dobiti, ali preporučujemo da ne dolazite sutra ukoliko imate svoju terapiju. Bićemo u stalnom kontaktu i o svemu ćete biti obaveštavani.
Vodite računa o svom zdravlju i poštujte preporuke za postupanje u ovoj situaciji.